Det pratas ofta om jämställdhet på arbetsmarknaden och skillnaden i löner mellan kvinnor och män. Nu är det dessutom obligatoriskt för alla företag med 25 anställda eller fler att ta fram en jämställdhetsplan. Här kan du läsa mer om hur ett HRM-system kan hjälpa dig med detta på ditt företag.

HRM står för Human Resources Management och är en blandning av HR och lönesystem. Företag försöker alltid att bli mer effektiva och kunna samla all information på ett ställe. Ett HRM-system låter dig alltså ha all samlat personalinformation i samma system. Denna information kan även analyseras och användas för att få ett mer jämställt företag.

Så kan du minska lönegapet med ett HRM-system

Job,Applicant,Having,An,Interview.group,Of,Business,People,Having,JobDet finns många sätt att minska lönegapet mellan könen. En stor anledning till lönegap är att kvinnor tar fler avbrott i karriären. Det vanligaste är i samband med graviditet och mammaledighet. Många mammor går också ner på deltid när de får barn för att kunna spendera mer tid hemma. En sak som du kan göra med HRM-systemet för att underlätta detta är flexibel schemaläggning. Genom att försöka anpassa schemat så det passar mammor bättre kan du vara med och öka jämställdheten. Dessutom är det också bra att uppmuntra pappor att ta ut extra pappadagar.

Använd programmet för att göra grundliga analyser

Genom att begära ut regelbundna rapporter kan du analysera ditt företags lönepolicy och se vart det kan göras förbättringar. Att ha ett verktyg som gör detta åt dig kommer spara dig väldigt mycket tid. Det tar lite tid att lära sig ett HRM-system och alla dess funktioner men i det långa loppet kommer det att löna sig. Om det finns modern teknik är det dumt att inte utnyttja den. Varje företag har individuella förutsättningar och det är upp till dig att se vart det kan göras fler förändringar.

Därför ska du använda dig av ett HRM-system

Human,Resources,Concept,With,Manager,In,Office,Touching,White,BoardDet finns många fördelar med att investera i ett HRM-system. Framförallt så bidrar det till en mycket effektivare arbetsmiljö för din HR-avdelning. Deras arbete består till stor del av att skapa olika rapporter. Ett bra system ser till att alla rapporter ser likadana ut och att de håller hög kvalitet. Andra fördelar som du kan räkna med är:

  • Det är enklare att hantera lönerapporteringen
  • Du får enklare översikt av frånvarorapporter
  • Du kan lägga mer tid på andra uppgifter

Med ett HR-system kan du automatisera vissa uppgifter så de fylls i automatiskt varje gång. Det kommer spara mycket tid för de som sitter och ska sammanställa rapporter. Det blir också enklare att lära upp en ny anställd eftersom systemet kan användas av alla. Bättre rapporter är också en förutsättning för att du ska kunna ta bra beslut gällande löner och andra punkter gällande företaget.

Det finns väldigt mycket tid att spara genom att använda ett HR-system. Ju mindre tid du använder till monotona uppgifter desto mer tid kan du använda åt annat som faktiskt gör skillnad i företaget. Det kommer verkligen löna sig i det långa loppet.