Fråga vilken byggjobbare som helst och risken är stor att ett av hens främsta önskemål kommer att vara en säkrare arbetsplats. Den här artikeln tittar på vilket ansvar kommunerna och arbetsgivarna har för att höja säkerheten på byggen runtom i Sverige. I slutändan faller dock ett stort ansvar på de materiella förutsättningar som gäller på respektive bygge – inte minst spelar det stor roll vilken typ av arbetsplattformar som används.

Att jobba på en byggarbetsplats kan vara farligt under fel förutsättningar. Det är såklart det främsta skälet till att kraven på att all personal på byggen ska utbildas i säkerhet. Efter några olyckor under senare år har de här kraven kommit att omfatta inte bara byggbolagens egna personal utan också underleverantörer. Sveriges kommuner ansvarar till exempel över att alla byggarbetsplatser i Sverige ska hålla personalliggare. Syftet med liggarna är att registrera alla som arbetar på ett arbetspass på bygget. Skälen till detta är dels för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå men också för att säkerställa att alla byggföretag följer tillämplig skattelagstiftning.

byggarbetsplatsKommunerna kan bidra med mycket till säkerheten

Kommunerna ställer förstås en hel del lagkrav på byggarbetsplatserna. Det är till exempel den aktuella kommunen som ställer som krav att en kontrollansvarig ska inspektera varje byggarbetsplats. Den kontrollansvarige har som bekant en slags roll som ligger emellan de privata aktörer som sköter bygget och de som beställt det. Ytterst är det byggnadsnämnden som har som ansvar att se till att varje respektive byggherre fullgör de skyldigheter som anges i plan- och bygglagen (PBL). Lagkrav och säkerhetsföreskrifter är förstås ett av de främsta redskapen för att komma åt och förbättra bristande arbetsmiljöer. Det förhindrar dock inte att den största delen av säkerhetsarbetet genomförs praktiskt på själva arbetsplatsen. På en byggarbetsplats är kanske det allra viktigaste att byggarbetarna har en säker arbetsplattform att arbeta på.

Flexibla och säkra arbetsplattformar

Trappverket har mångårig erfarenhet av att bygga och konstruera säkra arbetsplattformar i syfte att nå ställen som annars är svåra att komma åt. De levererar alltid kompletta helhetslösningar av flexibla plattformar – självklart enligt anpassade specifikationer eftersom samma lösning sällan passar två gånger. Åtminstone inte i den här branschen. Materialet som används är aluminium, vilket gör dem lätta att flytta samtidigt som de tål hårda tag. Självklart är de alltid utrustade med räcken och låsbara hjul och allt annat som krävs för att motsvara tuffa säkerhetsföreskrifter.

man vid arbetsplattform Summering av vad en bra arbetsplattform ska ha

Om du bortser från de lagstadgade regler som ställer krav på hur en arbetsplattform ska vara utformad så finns det ett utrymme för att göra skräddarsydda lösningar. Varje byggföretag har sina egna specifika krav, såväl som att det kan skilja mycket i hur stora uppdrag som åtas med mera.
En säker arbetsplattform är hur som helst generellt:

  • Byggd i metall med ordentliga och stabila räcken som är enkla att montera men svårare att plocka bort
  • Har låsbara hjul och ytterligare säkerhetsåtgärder som gör att den står stadigt även när det blåser
  • Anpassad på ett sätt som gör det enkelt att fästa nät runtom, i syfte att hindra nedfallande verktyg