Något som är bland det viktigaste att göra när du driver ett företag är att ha koll på finanserna och att följa alla regler om redovisning, revision och skatt – vilket inte är alltid är det lättaste när du själv inte är en revisor utan en entreprenör. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en redovisningsbyrå som hjälper dig.

Nyckeln till att sköta ett företag på ett lyckat vis handlar till stor del om att ha god koll på företagets ekonomi, men som entreprenör är det ofta svårt att sköta denna bit helt själv. Så varför inte ta en revisor som hjälper dig med oberoende revision och allt annat som har med finanserna att göra? Det är dessutom ett sätt att säkerställa så att allt går rätt till då en revisor ofta är den som upptäcker oegentligheter i ekonomin via redovisningen, något som är viktigt för att undvika fusk med utbetalningar och annat.

Varför revision?

Anledningen till varför du skulle vilja anlita en revisor är för att denne kan granska verksamheten och dess ekonomiska redovisning ur ett oberoende perspektiv vilket skapar trygghet och hjälper företaget att bli framgångsrikt. Ibland kan det även vara så att det är Skatteverket som begär att en revision av ett företag ska genomföras, och då finns det en massa regler som de följer. Så att förekomma det är helt enkelt att hålla koll på sin ekonomi och följa de regelverk som finns, till exempel veta om du behöver ha en revisor eller inte. Det är något du kan läsa mer om på Bolagsverkets hemsida där man just listar vad en revisor gör, när denne behövs och när denne inte behövs. Men vilken revisor ska du välja? Ett tips är att alltid välja en byrå som är välrenommerad och som gärna verkar i fler länder, speciellt om ditt företag inte enbart arbetar inom Sveriges gränser. Så här presenterar till exempel den globala redovisningsbyrån Grant Thornton sin verksamhet: