Med en bättre arbetsmiljö ökar prestationen hos personalen och sjukskrivningstalen sjunker. Med andra ord leder en bra arbetsmiljö till bättre lönsamhet hos företag och organisationer.

För att inspirera och motivera både chefer och övrig personal är det viktigt att då och då få ett avbrott från den vanliga arbetsdagen och få nya intryck. Genom att boka föreläsare här får du ta del av beteendevetaren och författaren Lena Skogholms kloka budskap som är förpackat i en rolig och intressant show. En av fördelarna med att boka en föreläsning eller workshop är att förståelsen för hur dina kollegor fungerar ökar vilket gör att samarbetet flyter på smidigare.

Förbättra arbetsmiljön

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat markant de senaste åren. För att inte personalen ska må dåligt och behöva vara frånvarande från sitt arbete gäller det att se över hur arbetsmiljön är och vilka åtgärder som behövs för att alla som arbetar på företaget ska må bra. En viktig del för att nå målet med en arbetsplats där alla trivs är att fokusera på arbetsglädje. När arbetsglädjen ökar minskar sjukfrånvaron och personalen presterar bättre.

”– Arbetsglädjen fungerar som en buffert och stärker immunförsvaret” säger socialpsykologen Bosse Angelöw som är författare till boken ”Mera arbetsglädje”.

Det är inte bara arbetsglädje som behövs för att skapa en bra arbetsplats. En annan viktig faktor för en bra arbetsmiljö är att arbetsmiljöarbetet sker inom hela företaget och inte bara på ledningsnivå. Det behövs också byggas broar mellan forskningen om arbetsmiljö i privat sektor och offentlig sektor.