Att cykla till och från jobbet är bra både för hälsan, kreativiteten och för humöret, det är fastställt sedan länge. Därför är det inte så konstigt att det är många väljer cykeln som sitt färdmedel när det kommer till att pendla till och från jobbet – vilket dessutom är något som många kommuner uppmuntrar.

I Tranås kommun gör man en ny satsning: att få fler anställda att cykla till jobbet, vilket bland annat Tranås tidning skriver om. Vad man motiverar satsningen med är staden är just en cykelstad och att det här finns alla möjligheter att cykla i stället för att ta bilen för den som vill. Och satsningen innebär just att göra det enklare för Tranåsborna att välja cykeln genom att exempelvis låta samtliga tillsvidareanställda på kommunen få möjlighet att hyra cykel, antingen med eller utan el. Men denna kommun är långt ifrån ensam om att göra den här typen av satsningar och mest välkända kommunen är Stockholm.

Tips för dig som vill ta cykeln till jobbet

Det första som krävs för dig som vill ta cykeln till jobbet är att ha en cykel. Därefter är det bra att ha en säker och skyddande hjälm, men det är även viktigt att skaffa ett bra cykellås. Även om kommuner runt om i landet gör cykelsatsningar är det få som ännu hunnit skaffa ordentligs cykelgarage vilket innebär att många cyklar står parkerade i anslutning till företagens lokaler, och om de inte låses fast ordentligt är risken att de stjäls eller flyttas under dagen – speciellt i storstäder som Stockholm. Här finns det dock planer på att göra staden lika cykelvänlig som Köpenhamn, i alla fall när det kommer till Västerorts och Järvas cykelvägar. Där är målet att samtliga cykelvägar till och från city ska få dansk standard, vilket rent konkret betyder att breddade cykelbanor och förlängda cykelvägar till en kostnad om en miljard kronor. Men detta sker förstås inte helt utan input från stadens invånare. I till exempel en artikel som Sveriges television skrivit efterfrågas just stockholmarnas erfarenheter av att cykla i staden – och av kommentarerna att utläsa finns en hel del förbättringsmöjligheter. Bland annat finns det att läsa följande i kommentarsfältet:

  • Avgaserna stör
  • Dåligt vinterunderhåll
  • Finns få cykelställ
  • Stockholmare verkar hata cyklister
  • Saknas tydlighet på hur bred cykelbanorna faktiskt är
  • Stockholm borde kopiera Köpenhamn på flera punkter