Sanningen är den att bostadsbristen i Sverige har pågått ett tag. Ofta beror det på efterfrågan, när befolkningsmängden ökar kraftigt så är det tyvärr så att bostadsmarknaden hänger med i samma takt. Idag så spekuleras det kring att problemet kanske snart blir löst av att befolkningsutvecklingen saktar av, men det kan dröja några år. 

Hyresgästföreningen bildades redan år 1916 för att det skulle finnas hyggliga bostäder även för de som saknade en större kontantinsats, såsom arbetarrörelsen. Dock håller hyresrätter idag inte alltid måttet enligt svensk standard och kan behöva ombildas till bostadsrätter för att bättre bemöta de krav som finns på bostäder. Idag byggs fler bostäder än någonsin.

“Men bara för att det byggs mycket är inte allt frid och fröjd. Det behöver byggas sådana bostäder som det är efterfrågan på också,” skriver man i SvD Näringsliv. Det många söker sig till och vill ha är villor med egna trädgårdar samt just bostadsrätter. 

Bostadsmöjligheter genom historien

Bostadsbristen i Sverige var särskilt hög runt sekelskiftet 1900. Genom hela 1900-talet har det därför skett en omställning där man har utvecklat så att fler bostadsmöjligheter har blivit möjliga. Under tidigt 1900-tal var det inte ovanligt med spisrum, nödbostäder, barnrikehus och småstugor. Världskrigen var inte heller till stor hjälp då restriktionerna satte stopp för bostadsbygge. 

I dagsläget finns flera typer av boendeformer i Sverige: bostadsrätt (medlem i bostadsrättsförening), äganderätt (man äger sin egen bostad), hyresrätt (man hyr lägenhet/privat bostad av hyresvärd) och kooperativ hyresrätt (man hyr lägenheter i en fastighet som ägs av en förening). Ombildningen av en hyresrätt till en bostadsrätt sker ofta i samband med att ägaren av fastigheten har för avsikt att sälja den och du kan då besluta, tillsammans med de andra boende, om ni vill omvandla hyresrätterna till bostadsrätter. För att en intresseanmälan ska ske måste minst 2/3 av alla hyresgäster anmält intresse. Ytterligare steg i ombildningsprocessen är besiktning, göra en ekonomisk plan och besluta om köp.