Det är brist på personal i vården, inte minst läkare. Spridningen av Covid-19 har inte gjort att behovet minskat. Stafettläkare från bemanningsföretag är ett flexibelt alternativ för landsting och kommuner som kan vara billigare i längden.

Behovet av stafettläkare ser ut att hålla i sig. Förra året rapporterade Socialstyrelsen att det i vården råder skriande behov på personal med olika kompetenser. Det behöver knappast sägas att den pågående pandemin inte minskat behovet av läkare och annan vårdpersonal.

Stafettläkare – flexibel vård

läkareFenomenet med staffetläkare är knappast okontroversiellt. Det finns en utbredd fördom om att staffetläkare är cyniska individer som avstår från fasta anställningar för att de tjänar mer på att frilansa. Det är visserligen sant att en duktig stafettläkare får mycket i lön, men yrket innebär också fördelar för de instanser som hyr deras tjänster. Som stafettläkaren Tero Navala påpekar i en artikel i Svenska Dagbladet:

”Det viktigaste är att det finns tillräckligt med personal där det krävs.” (SvD)

För kommuner och landsting som är i behov av extra personal snabbt finns det i nuläget ingen lösning som är bättre. Att fastanställa vårdpersonal i tider då behovet av olika anledningar är betydligt större än vad det är normalt sett är helt enkelt inte ett gångbart alternativ. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det betydligt mindre kostsamt att tillfälligt anställa en stafettläkare från ett bemanningsföretag än vad det är att ge någon fast anställning. I nuläget när kommuner och landsting redan är hårt ansatta är det en stor fördel.