Sjukvård i Sverige är uppdelad i tre beslutsnivåer, vilket är stat, region och kommun, och staten lägger grunden för regions- och kommunsbeslut. Kommunen har i sin tur ansvar för äldrevård, vårdcentraler och vård utanför sjukhusen. Med vård utanför sjukhusen innebär det primärvården som är lagd på runt 1000 olika vårdcentraler runt om i landet. På vårdcentraler läggs den vård som inte kräver den tekniska kompetensen som finns på övriga sjukhus runtom i landet.

 

Äldreboenden och behandlingshem

I Sveriges välfärd ingår det äldreomsorg. När tiden i inne kan man vid mån av plats flytta in på ett boende med resurser som hjälper dig med det du själv inte klarar av på grund av ålder eller sjukdomar.

Skulle det vara så att du inte på grund av ålder inte kan ta hand om vissa saker själv finns det även behandlingshem som kan ge dig stöd på grund av olika sjukdomar. Det kan vara på grund av neurologiska och psykiska sjukdomar.

Om behovet att bo på ett ålderdoms- eller behandlingshem inte önskas eller behövs finns det möjlighet till hemtjänst. Kommunen gör i det fallet en bedömning på den som är i behov av hemtjänst och bestämmer antal timmar individen har rätt till. Hemtjänsten kan hjälpa till med vardagliga behov såsom handling, hygien och hushållssysslor.

Palliativ sjukvård

Om någon har blivit diagnostiserad med en sjukdom som inte går att bota finns det hjälp att få för att göra det så lindrigt som möjligt. Ibland kan det förlänga livstiden men det finns ingen garanti.

Målet är att personen med den livshotande sjukdomen ska få ett så bra liv som möjligt. Kommunen ger därför hjälp med psykisk vård i form av terapi och stöd kring tankar om döden, ekonomisk hjälp till familjen vid behov och fysiskt stöd hemma. Självklart finns det även medicinering för den som behöver.