Som sjuksköterska kan du välja mellan en kommunal anställning och en privat anställning. Trenden är att allt fler sjuksköterskor väljer privata anställningar. Anledningen till detta är bland annat en större frihet och bättre anställningsvillkor, såväl vad gäller lön som ledighet. Att många sjuksköterskor väljer privata alternativ är en utveckling som kommer att fortsätta, vilket är något som framförallt sjuksköterskorna själva kommer att tjäna på.

För inte alltför länge sedan hade en sjuksköterska i princip inte något annat val än att välja en kommunal eller en statlig anställning. Antalet tjänster inom den privata sektorn var få och de var ofta begränsade till olika former av specialtjänster. I dag är situationen helt annorlunda och en sjuksköterska har nu mycket stora möjligheter att välja en privat anställning, bland annat hos något av de bemanningsföretag sjuksköterska som kontinuerligt söker vårdpersonal. Sjuksköterska har idag blivit ett yrkesval med helt andra valmöjligheter än vad som tidigare var fallet.

Friheten med att vara privatanställd

De statliga och kommunala sektorerna är inte kända för att vara särskilt flexibla. Det gäller oavsett om man arbetar som sjuksköterska i hemtjänsten eller har någon annan form av kommunal anställning. Ofta är de kommunala verksamheterna bundna av kollektivavtal. Detta medför bland annat att de flesta anställningar inom en viss yrkeskategori, som till exempel sjuksköterskor, regleras av standardiserade anställningsavtal med i princip samma innehåll för all anställd personal inom den kategorin. Dessa avtal innehåller ett visst antal arbetstimmar, vissa särskilt angivna arbetstider, en viss och avtalsenlig lön samt semester enligt semesterlagen. Det finns sällan något större utrymme för sidoöverenskommelser som avviker från standardavtalet.

Inom den privata sektorn har en sjuksköterska helt andra möjligheter att påverka sitt anställningsavtal. Detta gäller framförallt arbetstiderna och möjligheterna till ledighet. Många sjuksköterskor väljer den privata sektorn för att få balans mellan yrkesliv och familjeliv, något som är särskilt aktuellt under de intensiva småbarnsåren. Det är inte ovanligt med anställningar på deltid, samtidigt som arbetstiderna är anpassade för att underlätta till exempel hämtning och lämning på dagis eller andra aktiviteter. Detta är en möjlighet som sällan finns för sjuksköterskor inom den kommunala sektorn.

Bättre ersättning som privatanställd sjuksköterska

Det är inte endast friheten och möjligheten att anpassa anställningen till den privata situationen som gör att allt fler sjuksköterskor väljer den privata sektorn. Även lönen och andra ersättningar är generellt bättre för sjuksköterskor inom den privata sektorn, jämfört med sjuksköterskor inom den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn är utgångspunkten att det är individuell lönesättning som tillämpas. Det innebär att en sjuksköterska i samband med anställningsförfarandet kan föra fram sina löneanspråk till arbetsgivaren. Därefter är det upp till arbetsgivaren och sjuksköterskan att förhandla och komma överens om både lönen och vilka andra villkor som ska gälla för anställningen.

Förutom en högre lön är det ofta även möjligt för en sjuksköterska inom den privata sektorn att bestämma hur ersättningen ska fördelas. Till exempel är det möjligt att en del av ersättning betalas in till en privat tjänstepensionsförsäkring i stället för att betalas ut som lön. Detta innebär att en sjuksköterska inom den privata sektorn har betydligt större möjligheter att påverka och styra sin framtid ur ett ekonomiskt perspektiv.