Vi i Sverige är väldigt bra på att handikappanpassa offentliga byggnader, kommunaltrafik och kontorsplatser. Men ibland kan det glömmas bort ett och annat som kan försvåra för en funktionsnedsatt person att ta sig fram som sig bör. Här är de saker du ska tänka på när du ska handikappanpassa byggnader.

Vänd dig först och främst till ett företag som säljer komplett utrustning. När du till exempel ändå ska installera ett företagslarm, se även till att det finns andra tekniska funktioner som dörrautomatik eller liknande i helhetslösningen. Nyckellösningar gör det enklare för både personal, besökare och ledning. Säkerhetsaspekten är a och o.

Vad ska handikappanpassas?

Det är framförallt dörrar och trappor som måste anpassas till funktionsnedsättning. Ramper och hiss bör vara en självklarhet men även som tidigare nämnt, dörrautomatik. Se även till att porttelefoni och kodlås är i behörig höjd för en rullstolsburen person eller kanske en person som är extremt kortväxt. Det behövs egentligen inte så mycket och idag levereras superba lösningar så att alla kan arbeta på ett företag, handikappade eller ej. Tänk på att det i vissa fall kan krävas bygglov när du bygger ramper och liknande.

– För numera, med den lagreglering som gäller, blir det väldigt dyrt annars.

Var är handikappanpassning som viktigast?

På kommunala kontor, i lokaltrafiken, i större offentliga byggnader, på sjukhus, i varuhus med mera är det extremt viktigt att låta handikappanpassa våningarna. Tänk på att även folk som är tillfälligt handikappade eller går på kryckor måste kunna få en chans att komma ut ändå. Välj handikappanpassade åtgärder samtidigt som du sätter in och installerar larm och andra säkerhetssystem, ofta blir det sammanlänkat och lättare.