Med ökat hemarbete behövs nya sätt att hitta känslan av gemenskap i arbetsgruppen. Det blir också viktigt att skapa motivation, både för personalens och företagets skull. Inspirerande föreläsningar kan vara ett sätt att nå det som behövs, de kan ge extra kraft i en svår tid.

Aldrig har så många arbetat hemifrån som nu under coronapandemin. Risken för smitta har gjort att förutsättningarna för arbete snabbt ändrats drastiskt. Det är och har varit nödvändigt, men det är också något nytt och ovant. Därför blir det viktigt att inte bara hoppas att det ska fungera, utan att aktivt jobba med att hitta nya sätt att få en fungerande arbetsgrupp. Det är viktigt att gruppen kan känna gemenskap med varandra och hitta motivation, även om alla sitter på var sitt håll.

Hemarbete och gemenskap

Vissa kan ha svårt att hitta struktur och motivation när arbetsdagarna inte ser ut som de brukar och när de inte träffar sina kollegor. Det kan också vara svårt att upprätthålla vi-känslan, att det handlar om ett företag som skapar något tillsammans. Att det blir så är inte konstigt alls, men det kan ställa till problem om jobbet inte blir gjort eller blir sämre än vanligt. Ett sätt att handskas med den här typen av problem är att delta i och lyssna på föreläsningar online för att inspirera och skapa motivation. När arbetsgruppen har tagit del av samma föreläsning och deltagit i diskussioner om den finns det något gemensamt att samlas kring och prata om, något annat än de praktiska arbetsuppgifterna eller punkterna som måste tas upp på mötena. I vanliga fall skapas såna samtal mer naturligt, till exempel vid kaffeautomaten, men när alla sitter på olika håll är det svårare att uppnå. På det sättet kan en föreläsning vara bra för gemenskapen. Den kan också ge ny kraft genom sin inspiration, och motivationen kan öka både genom känslan av inspiration och känslan av gemenskap. På det sättet får medarbetarna en positiv boost och blir mer aktiva och måna om att göra sina arbetsuppgifter. I förlängningen leder det till att inte bara arbetsgruppen utan också företaget mår bättre, och att lönsamheten kan öka.

Fördelar med inspirerande föreläsningar

  • Skapar motivation
  • Vi-känslan i arbetsgruppen stärks
  • Företagets lönsamhet ökar